Skip to Content

Category Archives: Sin categoría

Resultados 1ª Competición Liga Galega Slalom Olímpico-Salvaterra

Slalom – Resultados completos

Continuar Lendo →

LIGA GALLEGA DE SLALOM

Continuar Lendo →

IV REGATA CONCELLO DE RIANXO – TROFEO TOFFE

Listados y horarios.

Continuar Lendo →

Campionato Galego de Inverno

Continuar Lendo →

Presentación y Prácticas con el dispositivo NELO COACH

DESCARGAR HOJA DE INSCRIPCIÓN

Continuar Lendo →

XORNADA DE FORMACION ADESTRADORES DE SLALOM

Ficha Inscripción

Continuar Lendo →

Calendario para a convocatoria da Asamblea Xeral Ordinaria

b4787a4a5d6711adf08fa27fc1cba139_xl

Data
02-11-2016 Reunión X.D. para aprobar o calendario Asamblea.

Elección premios X.D.

03-11-2016 Apertura prazo de presentación de propostas a incluir na Orde do día da Asamblea.
05-12-2016 Fin de prazo de presentación de propostas a incluir na Orde do Día da Asamblea
12-12-2016 – C.D. para a elaboración do informe previo á aprobación do orzamento

– X.D. para elaboración da Orde do Día definitiva da Asamblea

19-12-2016 Convocatoria de Asamblea Xeral da F.G.P.
14-01-2017

 

Asamblea Xeral Ordinaria da F.G.P.

Gala do Piragüismo Galego

Continuar Lendo →

II TROFEO RÍA BAIXAS

 

21615ff211c60b43d866a2b2bca320da_xl

 

OBXETIVO DO PROXECTO

Para esta tempada, a Federación  Galega dede Piragüismo, propón a 2º edición da Regata Rias Baixas nun recorrido dentro da Ría de Pontevedra, en concreto na sua desembocadura do río Lérez.

ORGANIZACION

A organización  e execución da competición  correrá a cargo da  Federación Galega de Piragüismo.

PATROCINIO

O patrocinio sera obra da Excelentísima Diputación de Pontevedra.

LUGAR, DATA E HORA

Sábado 17 de Decembro a partir 16:00h dende a Praia fluvial do Lerez.

PARTICIPACION

Estará aberta a todo-los clubs de Galicia que cumpran os requisitos estabrecidos asi coma as normas aprobadas pola asamblea da F.G.P. sobre afiliacións a clubes e deportistas da tempada 2016.

Os clubes de fora de Galicia que desexen participar nesta competición da liga terán dereito a sua medalla ou trofeo no caso de que lle corresponda pola sua clasificación na mesma, pero non terán dereito a premio económico.

INSCRIPCIONS

Cada clube poderá inscribir, de forma ilimitada, o número de equipos, por modalidade e categoría, que considere oportuno, sempre e cando cumplan a normativa establecida no presente regulamento e nos outros regulamentos que lles afecten.

Serán feitas nos prazos estabrecidos á través da páxina web da Federación Galega de Piragüismo, www.fegapi.org coas claves entregadas ao efecto a cada club.

De maneira extraordinaria se podrá realizar inscripcións conxuntas con participantes de diferentes clubes, pero estes equipos non puntuaran, e so, teran dereito a percibir a medalla ou trofeo. Non optaran para a aportación económica dos clubes. Estas inscripcións extraordinarias se enviaran nun escrito a maiores da inscripción da paxina web, ben por fax ou correo electrónico.

CATEGORÍAS E EMBARCACIONS

DATA REGATA CATEGORÍAS E EMBARCACIONS
Sabado 17 de Decembro II Trofeo Rias Baixas 2016 K-4 home e muller absoluto, junior,cadete

C-4 home e muller absoluta, junior,cadete

 

DISTANCIA, ORDEN E HORARIO DE SAIDAS E DISTIBUCIÓN DO PERCORRIDO

O  orden e  horario definitivo  de  saidas,  será  publicado  aos clubes  antes  da competición, e a traves da páxina web o viernes día 16 durante a mañá.

Saídas e horario.

As saídas serán de terra , no formato tradicional do Trofeo Princesa de Asturias.

16:00h K-4 absoluto—16:05h C-4 absoluto e K-4 muller absoluta.

17:15h K-4 home cadete e junior- 17:20h todos os C-4 e mulleres k-4

Distancia.

A distancia total da proba será 12.000 metros para todas as categorías

Distribución do recorrido.

recorrido

TROFEOS  E MEDALLAS

Serán entregados, en cada unha das probas das diferentes modalidades os trofeos a:

Os tres (3) primeiros equipos de cada modalidade e categoría establecidas no presente reglamento.

Trofeos os tres (3) primeiros clubes clasificados.

c)Premios en metálico a clubes ( Anexo 1)

Para a recepción do trofeo precisase a presencia física dos galardonados (clubes e equipos) que deberán personarse coa uniformidade debida no momento e lugar establecido pola organización . No caso de forza maior, poderá ser recollido por outro membro do club, coa autorización do XuizÁrbitro.

A NON PRESENCIA DOS GALARDONADOS NO LUGAR DE ENTREGA DE TROFEOS A RECOLLELO MESMO A HORA INDICADA POLA ORGANIZACIÓN, E CAUSA DE DESCALIFICACIÓN A TODOLOS EFECTOS, ASÍ COMO A PERDA DE PUNTOS O CLUB O QUE PERTENZA NESA REGATA.

A entrega realizarase, unha vez comunicados os resultados oficiais.

Os deportistas premiados, deberán estar cinco minutos antes da entrega de premios as instruccións do organizador, nun espazo habilitado ao efecto para eles.

CAMPEONS

Será proclamado Campeón, a nivel de clubes, o que maior número de puntos acade tras sumar os obtidos polos equipos do seu club que entren control

ANEXO 1. REPARTO DE PREMIOS

Clubes

Premios a clubes por clasificación (4000€)

1º club……500€ ,….2º club 450€……3ºclub 350€……4º,5º, 6 club 250€…….

7º,8º,9º club 250€……10º,11º,12º club 200€……13º,14º,15º,16º,17º,18º,19º,20º club 100

INFORMACION

Para maior información desta proba, os interesados poderán dirixirse a Federación Galega de Piragüismo ( C/ GAVIAN S.N VERDUCIDO, 36151 Pontevedra),

Tfnos de contacto: 986842106 e 986896537, fax  986851108  a través do e-mail: kayak-canoa@fegapi.org  e da páxina web www.fegapi.org

Continuar Lendo →

OFERTA DE TRABAJO

OFERTA DE TRABAJO PARA TECNICO GRUPOS DE SEGUIMIENTO FEDERACIÓN GALEGA DEPIRAGÜISMO

Descripción de puesto:

– Trabajo como Técnico de los grupos de seguimiento de la FEGAPI.

– Apoyo técnico a los clubes de Galicia que lo soliciten y la Comisión Técnica recomiende.

– Jornada de trabajo de 20 horas semanales a realizar de viernes a domingo.

Continuar Lendo →

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE ENTRENADORES DE AGUAS TRANQUILAS

eventos3

 

TRIPTICO 1

TRIPTICO 2

TALLER NUTRICIONAL 1

TALLER NUTRICIONAL 2

WEB DEL CONGRESO

Continuar Lendo →