Skip to Content

Category Archives: OFERTAS

CONVOCATORIA CURSO ÁRBITROS KAYAK POLO_Verducido 30-11 y 01/12/2019

CONVOCATORIA CURSOS ARBITROS KAYAK POLO 2019

Continuar Lendo →

CONVOCATORIA CURSO ÁRBITROS AUX ,BÁS.Y NACION. SLALOM/AB_Verducido 23-24/11/2019

CONVOCATORIA CURSOS ARBITROS SLALOM_23.24-11-2019

Continuar Lendo →

CONVOCATORIA CURSO ÁRBITROS BÁSICOS Y NACIONALES AG.TRANQUILAS_Verducido 16-17/11/2019

Convocatoria cursos AG.TRANQUILAS_16-17.11.2019

Continuar Lendo →

2ª CONVOCATORIA PROBA ACCESO CICLO INICIAL PIRAGUISMO_C.A.D JESUS MORLÁN

INFORMACION 2º PROBA DE ACCESO 2019_publicar web

Continuar Lendo →

HORARIO Y ORDEN SALIDAS VIII REGATA PUB GADAFFI (Amistosa)_Barra de Miño_28/09/2019

Horario y Orden de Salidas_Regata Pub Gadaffi 2019

Continuar Lendo →

HORARIO Y ORDEN SALIDAS XXIV DESCENSO DO RIO SOR (Amistosa)_Mañon_28/09/2019

Horario y Orden Salidas_Descenso do Rio Sor 2019

Continuar Lendo →

HORARIO Y ORDEN SALIDAS I TROFEO FESTAS SAN MARTIÑO (Amistosa)_O Grove_28/09/2019

Horario y Orden de Salidas_I Trofeo San Martiño (Amistosa)_O Grove

Continuar Lendo →

LISTADO DEFINITIVO DE PERSONAS INSCRITAS PARA REALIZAR LA PRUEBA ESPECÍFICA AL GRADO MEDIO EN PIRAGÜISMO

DESCARGAR LISTADO DEFINITIVO DE PERSONAS INSCRITAS PARA REALIZAR LA PRUEBA ESPECÍFICA AL GRADO MEDIO EN PIRAGÜISMO

 

Continuar Lendo →

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “PABLO LEYENDA”

A Federación Galega de Piragüismo convoca o “I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PABLO LEYENDA”, concurso que se rexerá polas seguintes bases:

PRIMEIRA: En recordo e homenaxe de Santiago Pablo Leyenda Vilar, persoa moi querida polo piragüismo galego e estatal, e pola súa dedicación desinteresada a fotografiar o mundo do piragüismo. A Federación Galega de Piragüismo, convoca este concurso centrado no ámbito do piragüismo galego, a través de imaxes tomadas en adestramentos, concentracións ou competicións celebradas en territorio galego (amistosas, provinciais, galegas ou nacionais), en calquera das modalidades que agrupa o noso deporte.

SEGUNDA: Poderá participar calquera persoa física, maior de idade que presente unha obra súa, orixinal e inédita. Cada autora ou autor poderá presentar un máximo de tres fotografías en formato impreso ou dixital.

TERCEIRA: As fotografías deberán ser orixinais e non premiadas noutros concursos. Poderán presentarse en vertical ou horizontal e admitiranse fotos en cor e en branco e negro, quedando prohibido o uso de programas de retoque fotográfico. Aquelas fotografías nas que apareza unha persoa identificable, deben contar co consentimento da persoa retratada. O xurado pode requirir este consentimento por escrito.

CUARTA: Enviarase cada fotografía individualmente, coa indicación “I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PABLO LEYENDA”.

Cada fotografía deberá ir acompañada da folla de inscrición anexa a estas bases cuberta e a fotocopia do DNI

As fotos poderán enviarse en formato electrónico á dirección de correo electrónico: kayak-canoa@fegapi.org  ou remitirse en formato impreso á dirección postal: Federación Galega de Piragüismo, Rúa Gavian s/n (Verducido), 36.151 Pontevedra.

QUINTA: O prazo de inscrición estará aberto desde a publicación das presentes bases na páxina web da F.G.P. (www.fegapi.org) ata o 15 de outubro de 2019.

SEXTA: Establécese un premio para o gañador/a donado por CONJUSA.

SÉTIMA: O xurado, cuxos membros serán dados a coñecer antes da concesión do premio, estará composto por integrantes da Xunta Directiva da F.G.P. e por profesionais relacionados co mundo da arte e a fotografía. Actuará como secretario do xurado, con voz e sen voto, o secretario da Federación Galega de Piragüismo.

O premio entregarase no marco da Gala Galega de Piragüismo.

OITAVA: A Federación Galega de Piragüismo se reserva todos os dereitos de propiedade e uso das fotografías, citando sempre o nome do/a autor/a; podenso ser utilizadas en carteis anunciadores de regatas, cursos ou outras actividades organizadas pola propia F.G.P.

A Federación Galega de Piragüismo farase cargo da impresión dun número de  fotografías que estime oportunas, que serán expostas ao público durante a celebración da Gala do Piragüismo. Tamén se poderá organizar unha exposición itinerante con estas fotos, a petición de clubs u outros organismos que o soliciten; como promoción do noso deporte.

NOVENA: A organización resérvase o dereito de modificar estas bases en beneficio do bo funcionamento deste concurso.

DÉCIMA: A participación neste concurso implica a total aceptación das presentes bases e a decisión do xurado, que será inapelable.

HOJA DE INSCRIPCIÓN

PATROCINADO

Continuar Lendo →