No DECRETO 3/2021, do 13 de xaneiro e ORDE do 13 de xaneiro de 2021, en relación as medidas adoptadas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria provocada po COVID19. Sen afectar a práctica do deporte federado dos anteriores, rixen os protocolos federativos e Decretos anteriores.
Federación Galega de Piragüismo.