Co ánimo de escoller os mellores do ano 2019, poñemos a disposición de todos os deportistas, clubes e aficionados o piragüismo, un formulario que se pode cubrir para axudar a Xunta Directiva da Fegapi a seleccionar os principais protagonistas do ano que termina.

Os elexidos serán premiados na gala de final de tempada prevista para finais do mes de decembro.

A Xunta Directiva elixirá o mellor entre os tres máis votados.

A Xunta Directiva resérvase o dereito engadir algún nome de deportista ou clube que considere oportuno para levar algún tipo de distinción.

Data límite para votación: 10  de novembro

Cubrir Formulario no seguinte encale: VOTACIÓN PREMIOS XUNTA DIRECTIVA FEGAPI